THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH ẢNH LOGISTICS QUỐC TẾ LẦN THỨ I TẠI VIỆT NAM

Ảnh dự thi là những bức ảnh có giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật phản ánh về các hoạt động trong lĩnh vực logistics tại việt Nam hoặc các nước trong khu vực Đông Nam Á.

THỜI GIAN

- Nhận ảnh: 16/07/2019 - 16/10/2019
- Chấm ảnh: 18/10/2019 - 23/10/2019
- Thông báo kết quả: 25/10/2019
- Trao giải thưởng: 30/11/2019

HỖ TRỢ GỬI ẢNH

Hỗ trợ gửi ảnh 24/7 - Mai Vinh +84 263.3700292

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 Giải Nhất:1,000 USD/ giải
02 Giải Nhì: 700 USD/ giải
02 Giải Ba: 500 USD/ giải
02 Giải Ấn tượng (*): 500 USD/ giải
05 Giải Khuyến khích: 300 USD/ giải

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

- NSNA Lý Hoàng Long - E.VAPA/ E.FIAP - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Chủ tịch
- NSNA Hoàng Trung Thủy - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Gia Định - Phó Chủ tịch
- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Phó Chủ tịch
- NSNA Nguyễn Văn Thương - E.VAPA - Ủy viên
- NSNA Nguyễn Thứ Tính - AVAPA, AFIAP, F-ISF - Ủy viên
- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Ủy viên
- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Ủy viên

BAN TỔ CHỨC

- Yukki Nugrahawan Hanafi - Chủ tịch AFFA - Trưởng ban
- Lê Duy Hiệp - Chủ tịch – Hiệp hội VLA - Trưởng ban
- Đại diện – Hiệp hội VLA - Phó Trưởng ban
- Tiến sĩ Lê Văn Hỷ - Tổng Biên tập – Tạp chí VLR - Phó Trưởng ban
- Iman Gandi - Thư ký AFFA - Ủy viên

KẾT QUẢ

NGÀY HẾT HẠN NHẬN ẢNH

Đã có 217 tác giả, 44 tỉnh/thành và 1421 tác phẩm

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH ẢNH LOGISTICS QUỐC TẾ LẦN THỨ I TẠI VIỆT NAM

Ảnh dự thi là những bức ảnh có giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật phản ánh về các hoạt động trong lĩnh vực logistics tại việt Nam hoặc các nước trong khu vực Đông Nam Á.

THỜI GIAN

- Nhận ảnh: 16/07/2019 - 16/10/2019
- Chấm ảnh: 18/10/2019 - 23/10/2019
- Thông báo kết quả: 25/10/2019
- Trao giải thưởng: 30/11/2019

HỖ TRỢ GỬI ẢNH

Hỗ trợ gửi ảnh 24/7 - Mai Vinh +84 263.3700292

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 Giải Nhất:1,000 USD/ giải
02 Giải Nhì: 700 USD/ giải
02 Giải Ba: 500 USD/ giải
02 Giải Ấn tượng (*): 500 USD/ giải
05 Giải Khuyến khích: 300 USD/ giải

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

- NSNA Lý Hoàng Long - E.VAPA/ E.FIAP - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Chủ tịch
- NSNA Hoàng Trung Thủy - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Gia Định - Phó Chủ tịch
- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Phó Chủ tịch
- NSNA Nguyễn Văn Thương - E.VAPA - Ủy viên
- NSNA Nguyễn Thứ Tính - AVAPA, AFIAP, F-ISF - Ủy viên
- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Ủy viên
- Đại diện - Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận ASEAN - Ủy viên

BAN TỔ CHỨC

- Yukki Nugrahawan Hanafi - Chủ tịch AFFA - Trưởng ban
- Lê Duy Hiệp - Chủ tịch – Hiệp hội VLA - Trưởng ban
- Đại diện – Hiệp hội VLA - Phó Trưởng ban
- Tiến sĩ Lê Văn Hỷ - Tổng Biên tập – Tạp chí VLR - Phó Trưởng ban
- Iman Gandi - Thư ký AFFA - Ủy viên